Untitled Document

CIRCUS is a web app that supports socialisation and communication between persons with communication impairments and their surroundings. In the app, you can upload personal photos and video clips to stimulate and support conversation. The content can be structured as the user prefers and text can be read out by speech synthesis.

CIRCUS (EN)

CIRCUS är en webbsida som stödjer det sociala samspelet mellan en person som har svårt att kommunicera och hens omgivning. På webbsidan kan du ladda upp personligt material i form av bilder och filmer för att uppmuntra till konversation och stötta vid samtal. Materialet går att struktu-rera utifrån eget tycke och texten går att få uppläst.

CIRCUS (SV)